Rules

    (Click here to see the rules in English)
    (Clique aqui e veja as regras em Português)
    (Klicke hier um die Regeln auf Deutsch zu lesen)
    (Klik hier voor de regels in het nederlands)

 • Algemene Regels
  1. Wees geen eikel. Algemeen "onbeschoft" gedrag is acceptabel, te ver gaan resulteert in een vorm van straf. Ben discreet als je ‘grappig’ bent, zeker met mensen die je niet kent.
  2. Val geen andere spelers of leden van het GM team lastig. Dit bevat een groot scala aan acties, inclusief aanranding, geruchten verspreiden, herhaaldelijk lastig vallen, etc. Dit resulteert in het vast zetten of verbannen van de speler afhankelijk per delict.
  3. In-game spullen en accounts kunnen niet verkocht worden voor wat voor ‘echte’ vorm van compensatie, zoals geld en dergelijk. Dit resulteert in de verwijdering van de spullen en het verbannen betrokken spelers, wordt per zaak geevalueerd.
  4. Prijsbeinvloedende trucs en veilingen resulteren in het vastzetten van de speler, of het ontnemen van de post- mogelijkheid. Dit is inclusief nep bieden op het forum. Als een speler achterdochtig is van een mogelijke poging tot fraude, vertel het aan een GM doormiddel van @whogm in het spel of op het forum. Als het blijkt dat een speler methodes gebruikt om de fraude te verhullen, heeft het GM team het recht om de speler zwaarder te straffen. Proxies kunnen niet alles verhullen, en ons personeel is kundig genoeg om dit te herkennen.
   • SPECIALE GEVAL: Het gebruikt van meerdere accounts om battleground tokens te verkrijgen wordt gezien als fraude. Je tokens worden verwijderd en bij herhadelijke overtreding lijdt het tot het verbannen van je account.
  5. Ongepaste namen van je characters, guildies of parties, worden herbenoemd of verwijderd. Als een speler ongepaste namen blijft gebruiken zal het GM team actie ondernemen afhankelijk van de zaak. Het Gm team houdt het recht om characters en guilds te herbenoemen voor welke reden dan ook. Dit is inclusief, maar niet beperkt to naam fraude.
  6. Het chat scherm vol spammen resulteerd in het zwijgen toeleggen of vastzetten van de speler. Proberen te ontkomen dmv verwisselen van characters resulteerd in zwaardere straffen of mogelijk een verbanning.
  7. Onaardige taalgebruikt tegen andere spelers is hetzelfde als spammen van het chat scherm en het lastigvallen van spelers. Dit wordt hetzelfde bestraft.
  8. Mobben is oke, maar andere spelers lastig vallen dmv mobtrainen en dergelijke is niet toegestaan. ‘Griefing’ is het opzettelijk hinderen van een andere spelers plezier van het spel. Het GM Team verzint een gepaste straf hiervoor.
  9. Uitbuitingen door modificaties aan je spel, zoals botten en dergelijke resulteren in verbanning van de site, spel en het forum. We staan hier niks van toe. Note: als een speler gekoppeld is aan een botter door inlog IP’s and gedeelde accounts kan dit ook resulteren in het verbannen van de gerelateerde speler. Omdat we niet altijd kunnen herkennen of iemand schuldig is of niet raden we aan voorzichtig met het delen van je accounts om te gaan.
  10. Het misbruiken van bugs in het spel zonder dit te melden wordt per zaak behandeld. Het beste is om de bug te melden.
  11. Plunderen van de spullen van andere spelers resulteren in het vastzetten van speler, afhankelijk van de zaak. Gebruik @autoloot. Afhankelijk van de situatie wordt een speler dubbel gestraft worden voor griefing en plunderen als ze Ice Wall en dergelijke hebben misbruikt.
  12. AFKalchemist worden vastgezet. Herhaaldelijk misbruikt resulteerd in het verwijderen van je account.
  13. Reclame maken voor andere servers om onze aan spelersbasis te onttrekken resulteert in straf en mogelijk verbanning.
  14. Zelfrechters worden niet beloond. Het is de taak van het GM team om de regels toe te passen. Als je een probleem hebt of iemand schuldig acht meldt dit dan aan GM's en neem niet het heft in eigen handen.
  15. Het hacken van spelers of GMs resulteerd in het ontnemen van je toegang to die accounts, je IP wordt permanent verbannen, en jouw accounts worden aan de gehackte persoon gegeven. Je spullen worden geveild aan een select groepje van betrokkenen. Als ze aangegeven dat ze kwijt zijn worden die spullen indien mogelijk teruggeven.
  16. Je bent verantwoordelijk voor wat er met je account gebeurd. Als plotseling je spullen verdwijnen meldt dan wat er gebeurd is aan een GM. Er kunnen mogelijk stappen ondernomen worden om je spullen te herstellen. Dit verschilt per zaak.
  17. Mvp maps, dit is elke map waar een mvp verschijnt door evenement of door het passeren van de tijd, heeft de 'vrij voor iedereen' status en regels als de lastigvallende speler goed genoeg is om de MVP te doden. En als de lastiggevalde groep duidelijk op de map is om de MVP te doden. Als de MVP op het scherm zichtbaar is, of waarschijnlijk vlakbij is, mag alles. Als er meldingen zijn van lastig vallen met de MVP op het scherm wordt dit bewijs als te niet gedaan. Alle zaken worden grondig onderzocht.
   • UITZONDERING: De volgende regels gelden alleen voor de volgende maps: Odin3,Biolabs3, Thor3, Abyss3, Ice Dungeon3, Nameless3, Satan Morroc’s Maps. Voor de genoemde mappen is er een kleine uitzondering in de bovengenoemde regels. Het is niet toegestaan om de MVPs van deze mappen te teleporteren of andere gemene tactieken toe te passen als een groep eigendom heeft geclaimd van de MVP. Dit houdt in dat de groep direct contact heeft gehad met de MVP, en de MVP in gewensde positie heeft gebracht en klaar is om aan te vallen. Tijdens deze tijd mag een andere groep de MVP alleen aanvallen met de intentie om meer schade te doen dan de oorspronkelijke groep. Het buffen en griefen is vanaf dat punt verboden.
   • UITZONDERING: Met betrekking tot de MVP buit, alle buit wordt verdeeld volgens de settings van je groep.GM's bemoeien zich hier niet mee.
  18. Niemand moet proberen om een lid van het GM Team of een andere speler na te doen om zo een voordeel teverkrijgen ten opzichte van een andere speler. Dit is een serieuze zaak die waarschijnlijk leidt tot een account verwijdering.
  19. Elke vorm van oplichting wordt behandeld zoals de GM het ziet. Omdat er veel verschillende vormen van oplichting zijn hebben we het recht elke speler te vervolgen. Zowel in het spel als op het forum.Mogelijk misbruik van mazen in de regels wordt gezien als vals spelen en resulteerd waarschijnlijk in het verwijderen of verbannen van je account. Elke zaak wordt afzonderlijk behandeld.
  20. Plaatsvasthoudende winkels, of winkels met gebruikelijk items voor unrealistische prijzen, als poging om verkoop plaats vast tehouden worden gekickt. Herhaaldelijk misbruikt leidt tot vastzetten van de character.
  21. Macro's zijn bijna nooit toegestaan, dit is inclusief cultivation/feeding macro's. De enige macro's die wel toegestaan zijn brewing macro's. De eerste keer dat je schuldig wordt bevonden van het gebruiken van een niet toegestane macro leidt to het vastzetten voor 1 week van de character. De tweede keer leidt het tot verwijderen/verbannen van je character/account. Macro's die gebruikt worden om de '20seconde afwezig/geen autoloot' te ontwijken worden gezien als het gebruiken van een bot en gebruik ervan leidt tot verbanning.

 • Een paar defities:
  • GM - Elke persoon die werkt als personeel voor justicero, zowel in het spel als op het forum.
  • Player - Elke speler lager dan level 40 GM in het spel die wil levelen of het spel spelen. Dit is inclusief GM spelers die gebruik maken van hun gewone accounts. Als er een voorval voordoet met een GM speler, wordt die behandeld als een gewone speler.
  • Griefing - Griefing is alles dat een andere speler zijn speelplezier ontneemt. Dit is inclusief het achterlaten van monsters op een andere spelers, het Ice wallen van andere spelers en het gebruiken van dead branches om andere spelers te hinderen.
  • Trading Cheats - Het gebruiken van andere accounts om daardoor de prijzen van items omhoog te brengen. Wees verstandig met wie je handeld.
  • AFKhemist - Een alchemist die zijn homunculus gebruikt om monsters te doden en die periodiek voert.
  • Vigilantism - Het lastig vallen van overtreders. Het is begrijpelijk dat je je hieraan schuldig zou kunnen maken maar als het om valse beschuldigingen gaat kan je zelf bestrafd worden.
  • Hacking - Het gebruiken van virussen, keyloggers en dergelijke om de accounts van andere te bemachtigen voor eigen doeleinden.
  • Foul Play - Het stelen van spullen van andere. Dit wordt gezien als een zwaardere vorm van griefing en wordt ook zwaarder bestraft. Doe dit niet.

 • Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden als we je verdenken van het overtreden van een van de regels. We houden de regels bij en we straffen ook werkelijk.Dit doen we om de server zo plezierig mogelijk te maken.

 • Ten slotte, het GM team kan altijd elke regel veranderen of bepaalde regels te negeren als ze dat nodig vinden om de server draaiende te houden.


Page rendered in 0.007 seconds.
MySQL - queries: 2, rows: 0/2, time: 0.001 seconds.